HANKOVSZKY ZSOLT, ELEK VALÉRIA
Környezetvédelmi szaktanácsadás, üzletkötés

Hajdúböszörmény, Árpád u. 13. I/1

Telefon/fax: +36 52 229 804 Mobil: +36 20 473 3959, +36 20 555 8385

E-mail: valeria.elek@hankovszky.hu

 

 

WEB OLDALUNK ÚJ HELYRE KÖLTÖZÖTT:

WWW.KORNYEZETVEDELEM-HB.HU

                                                                 

Tevékenységi kör:

A partnerek hulladékgazdálkodásának megszervezése

-         nyilvántartások vezetésének megszervezése, vezetése

-         veszélyes hulladékok tárolása, elszállításának szakszerű megszervezése, gyűjtőhelyek megtervezése, kialakítása, üzemeltetési szabályzat készítése,

-         éves bejelentések megtétele a hatóság felé

-         hulladékgazdálkodási tervkészítés

 

A partnerek levegőtisztaság védelmi helyzetének felmérése

-         pontforrások, épületforrások meghatározása

-         emisszió mérések megszervezése

-         éves levegőtisztaság védelmi bejelentések megtétele a hatóság felé.

-         Forrás működési engedélykérelmek elkészítése

-         Levegőterhelési díjszámítás

 

A partnerek vízminőség védelmi helyzetének meghatározása

-         ezzel kapcsolatos intézkedések, bejelentések megtétele- hatóság felé

-         vízminőségi mérések megszervezése

-         vízjogi engedélyeztetések lebonyolítása, megszervezése

-         talajvíz, talaj mintavételezések megszervezése, lebonyolítása, kiértékelése (szakcégek bevonásával)

-         önellenőrzési tervek készítése, karbantartása

 

Zaj és rezgésvédelem:

-         határérték kérelmek elkészítése

-         mérések megszervezése

-         zajvédelmi tervfejezetek készítése

 

Egyéb:

-         telephelyengedélyek és építési engedélyes tervek tervdokumentációjának környezetvédelmi fejezet készítése (új létesítés illetve bővítés is)

-         részleges és teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatok elvégzése, dokumentációk összeállítása

-         környezetvédelmi hatásvizsgálatok, tanulmányok készítése

-         előzetes vizsgálatok, hatásvizsgálatok, IPPC engedélykérelmek készítése a 314/2005. Korm. rendelet alapján

-         kapcsolattartás és kapcsolatápolás a környezetvédelmi hatóságokkal, társ szervezetekkel

-         vízminőségi kárelhárítási tervek készítésében való részbétel, kárelhárítás megszervezése, felügyelete

-         környezetvédelmi állapotfelmérés készítése

 

A tevékenységi körhöz tartozik bármi olyan jellegű környezetvédelemmel kapcsolatos probléma megoldása, ami a cégvezetőnek nehézségbe ütközik. (megfelelő szakember vagy esetleg kapcsolatok hiányában.)

 

Továbbá:

Jogszabályváltozások figyelemmel kísérése, partnerekkel való megismertetése, képzéseken való részvétel, környezetvédelmi oktatás, továbbképzés, stb.

 

A vállalkozásban szakértőként közreműködik:

Elek Valéria okleveles környezetgazdálkodási-környezetvédelmi szakmérnök, szakértő, jogi szakokleveles környezetvédelmi szakember (DE ÁJK- 2012.)